Corporate governance

De Miko-groep hecht veel belang aan een goede corporate governance, waarbij de nadruk ligt op ondernemingszin en performantie binnen een verantwoord kader van risicobeheer.

 

Het Corporate Governance Charter van de groep is vrij te raadplegen. Naast het eigenlijke Charter bevat het de volgende documenten:

 

- intern reglement van de raad van bestuur

- intern reglement van het auditcomité

- intern reglement van het benoemings- en remuneratiecomité

- intern reglement van het exploitatiecomité

- dealing code

 

Het Charter en de bijlagen worden regelmatig geactualiseerd. Wijzigingen worden steeds via de website bekendgemaakt.

Gelieve hieromtrent eveneens het meest recente jaarverslag te willen raadplegen.

Archief

Versie tot 30-06-2015

Versie tot 02-09-2013

Versie tot 01-11-2011

Versie tot 08-07-2011

Versie tot 14-04-2011

Versie tot 15-09-2010

Versie tot 12-05-2010