VERSIE TOT 02/12/2009

- Bekendmaking van de voorlopige jaarresultaten laatste week maart 2009
- Tussentijdse verklaring Q1 eerste week mei 2009
- Algemene vergadering 13 mei 2009
- Betaalbaarstelling dividend 1 juni 2009
- Bekendmaking van het semestrieel zakencijfer augustus 2009
- Bekendmaking van de halfjaarresultaten augustus 2009
- Tussentijdse verklaring Q3 eerste week november 2009
- Einde boekjaar 31 december 2009
   
- Bekendmaking van het zakencijfer februari 2010
- Bekendmaking van de voorlopige jaarresultaten laatste week maart 2010
- Tussentijdse verklaring Q1 eerste week mei 2010
- Algemene vergadering 12 mei 2010
- Betaalbaarstelling dividend 1 juni 2010

Ga terug