Principy fair trade

FAIR TRADE je způsob obchodování s drobnými výrobci z rozvojových zemí, jehož cílem je přispět k rozvoji nejchudších oblastí světa. Pro spotřebitele představuje možnost volit etické výrobky bez dětské práce. 

 

FAIR TRADE garantuje zemědělcům v rozvojových zemích:

 • férovou cenu za vypěstované plodiny
 • zálohy za předem sjednanou produkci
 • dlouhodobé obchodní vztahy s odběrateli a přístup k úvěru
 • poradenství v oblasti výrobních postupů a marketingu
 • tzv. prémii, ze které si zemědělci sami organizují projekty pro rozvoj své komunity

FAIR TRADE ručí za:

 • dodržování minimálních pracovních standardů Mezinárodní organizace práce (ILO)
 • základní zdravotní a sociální zabezpečení
 • zákaz dětské a nucené práce
 • šetrné výrobní a zemědělské postupy
 • ekologické zemědělství

FAIR TRADE umožňuje spotřebitelům:

 • získat ty nejkvalitnější (většinou BIO) výrobky s garancí původu
 • mít dobrý pocit z eticky vyrobených potravin
 • podpořit svým nákupem nejchudší obyvatele naší planety

 

Cíle spravedlivého obchodu

Zlepšit životní podmínky v rozvojových zemích zkvalitněním jejich přístupu na trhy, posílením organizací prvovýrobců, vykupováním za lepší ceny a dlouhodobou kontinuitou v obchodním partnerství.

Podporovat příležitosti rozvoje znevýhodněných producentů, zvláště žen a tradičních národů, a chránit děti před zneužíváním v pracovním procesu.

Zvyšovat uvědomění mezi spotřebiteli o negativním dopadu mezinárodního obchodu na producenty tak, aby mohli využívat svou kupní sílu pozitivněji.

Vytvořit ukázkový model obchodního partnerství skrze dialog, transparentnost a vzájemný respekt.

Vést kampaně za změny v pravidlech a praktikách konvenčního mezinárodního obchodu.

Chránit lidská práva propagací sociální spravedlnosti, ochrany životního prostředí a ekonomické jistoty.