Usilujeme o společenskou odpovědnost ve všech aspektech našeho podnikání

Balení
Neustále pracujeme na minimalizaci obalů používaných pro skladování a přepravu výrobků k našim zákazníkům.

 

Vytváření tepla
Pro balící systémy potřebujeme vzduchové kompresory, které vyrábí jako vedlejší produkt teplo. Toto teplo používáme v zimních měsících pro vytápění kanceláří Miko. Tím uspoříme více než 20.000 litrů nafty ročně.

 

Exhalace
Exhalační páry vzniklé při procesu pražení kávy jsou v uzavřeném systému sprchovány vodou. Bakterie ve vodě umožňují rozložení obsahu par. Je odstraněno 95% všech pachů a pevných částic.

 

Kávový odpad
Definice: Kousek vnitřní části slupky kávové třešně, který zůstane přichycen k zelené kávě po zpracování. Tato slupka se oddělí při pražení. Takto vzniklý kávový odpad prodáváme místním ekologickým zemědělcům jako kompost.

 

Kancelářský odpad
Stejně jako většina kanceláří i my vyprodukujeme svůj díl papírového odpadu. Všude, kde je to možné, tento odpad recyklujeme. K dispozici máme 3 různé odpadní nádoby jak v kancelářích tak ve výrobních halách.

 

Globální dopravní systém
Naši řidiči používají Globální dopravní systém pro výpočet nejefektivnějšího způsobu dopravy našeho zboží.

 

Zelená energie
Naše centrála v belgickém Turnhoutu používá pouze obnovitelné zdroje energie.