Transparantiewetgeving

Informatie voor de aandeelhouders


In het kader van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, die in werking is getreden op 1 september 2008, wenst Miko NV de volgende informatie aan het publiek bekend te maken.


Uittreksel uit de statuten:


Artikel 8 – Melding van belangrijke deelnemingen. Met toepassing van artikel 18 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, zijn de voorschriften van de artikelen 6 tot 17 van die wet mede van toepassing op een quotum van 3%.

 

Drempels: 3%, 5% en elk veelvoud van 5%
Kapitaal: 5.064.415,13 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 1.242.000
Totaal aantal stemrechten (= de noemer): 1.242.000

De aandelen zijn niet onderverdeeld in categorieën. De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties uitgegeven, noch rechten toegekend om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten.


Aandeelhouders die een kennisgeving dienen te verrichten kunnen op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (www.fsma.be) een praktijkgids vinden evenals een document aan de hand waarvan de kennisgeving kan worden verricht.

 

Kennisgevingen kunnen gericht worden aan Philip Wouters, bedrijfsjurist, tel. 014/408.518, philip.wouters@miko.be, bij wie u tevens terecht kunt voor vragen of opmerkingen.


Eventuele wijzigingen aan het bovenstaande zullen op de website bekendgemaakt worden.

Transparantiekennisgevingen

In het kader van de transparantiewetgeving heeft de vennootschap de volgende kennisgevingen ontvangen (situatie op 18 oktober 2016).

 

Datum: kennisgeving 10 oktober 2016
  Kennisgevingsplichtige persoon: FMR LLC
  Inhoud: Overschrijding statutaire drempel van 3% via dochteronderneming FMR Co. Inc. door verschuiving van de participatie van FMR LLC naar FMR Co. Inc.
FMR Co. Inc. bezit op datum van kennisgeving 49.996 aandelen van Miko N.V.
     
Datum: 26 november 2015
  Aandeelhouder:  FMR LLC
  Inhoud: Aankoop van 37.591 aandelen (3,03%)
     
Datum: 19 oktober 2011
  Aandeelhouders:  Imko Holding NV en Stichting Administratiekantoor OKIM, optredend als verbonden vennootschappen
  Inhoud: Bezit van 687.000 aandelen (55,31%), waarvan 283.290 (22,81%) door Miko Holding NV en 403.710 (32,50%) door Stichting Administratiekantoor OKIM (kennisgeving o.b.v. art. 74, §8 van de Wet van 1 april 2007)
     
Datum: 6 juli 2011
  Aandeelhouder: KBC Asset Management NV
  Inhoud: Onderschrijding van de laagste statutaire drempel van 37.260 aandelen (3%)
     
Datum: 30 oktober 2008
  Aandeelhouders: 
Miko Holding NV en Stichting Administratiekantoor OKIM, optredend als verbonden vennootschappen
  Inhoud: Bezit van 687.000 aandelen (55,31%), waarvan 280.002 (22,54%) door Miko Holding NV en 406.998 (32,77%) door Stichting Administratiekantoor OKIM (kennisgeving o.b.v. art. 74, §8 van de Wet van 1 april 2007)
     
Datum: 26 oktober 2008
  Aandeelhouder: KBC Asset Management NV
  Inhoud: Bezit en bijkomende verwerving van 52.674 aandelen (4,24%)
     
Datum: 26 februari 2008
  Aandeelhouder: De Wilg Comm.V.
  Inhoud: Aankoop van 46.414 aandelen (3,74%)
     
Datum: 26 februari 2008
  Aandeelhouder: KBC Private Equity NV
  Inhoud: Verkoop van 46.414 aandelen (3,74%)
     
Datum: 21 februari 2008
  Aandeelhouders: Miko Holding NV en Stichting Administratiekantoor OKIM, optredend als verbonden vennootschappen
  Inhoud: Bezit van 687.000 aandelen (55,31%), waarvan 23,33% door Miko Holding NV en 31,99% door Stichting Administratiekantoor OKIM (aanmelding in het kader van art. 74, §6 van de wet van 1 april 2007)
     


Archief

VERSIE TOT 17-10-2016

VERSIE TOT 30-11-2015

VERSIE TOT 13-06-2011